Da của bạn thuộc loại nào?

Vào buổi chiều, da bạn thường cần:

Bạn cảm thấy thế nào khi chạm vào da mặt?

Bạn mô tả thế nào về mức độ dầu trên da mặt?

Bạn cảm thấy thế nào sau khi rửa mặt?

Chọn mô tả đúng nhất về mối quan hệ giữa da bạn và các loại mụn

Mô tả nào gần nhất với làn da của bạn

Bạn mô tả làn da của mình như thế nào?

Your score is